Ordezko indizea, onartua

congreso
Irailaren 18an PPk bere gehiengo absolutua baliatuz ordezko indizea aprobatu zuen Kongresuan. IRPH Cajas, IRPH Bancos eta CECA desagertzea agindu zenetik 2 urte behar izan ditu estatuak ordezkoa ezartzeko. Eta zein aukeratu du? IRPH Entidades. PSOE-k desagertzetik salbatu zuen indize hau ere gardentasunik gabea da, eta hortaz PPk eta PSOEk IRPHaren lapurreta luzatuko dute.

Baina zertan eragiten digu honek Kutxaren bezerooi? Kutxaren hipotekek badakarte ordezkoa kontratuan: Euribor+1. Ondorioz, orain onartutako ordezkoa ez da guretzat. Kutxak orain dela 2 urte, ministerio-agindu batek IRPH Cajas gardentasun-ezagatik desagetzera kondenatu zuenean dagoeneko Euribor+1 aplikatu behar zigun… baina ezertarako behar ez zuen ordezkoa ezarri zain egotea aukeratu zuen (eta horrela guri hilean 300-400€ gehiago kobratzea!) Orain badugu ordezkoa, Kutxak ez du ezertarako behar, baina aitzakiak bukatzen ari zaizkio.

Lege honen arabera azaroaren 1ean argitaratuko da azken IRPH Cajas indizea, eta ondoren desagertu egingo da. Gure kontratuen arabera, IRPH Cajas desagertzean Euribor+1 aplikatu behar zaigu. Dirudienez, Kutxak oraindik ez du etsi, eta gehiago lapurtu nahi digu: hurrengo rebisiora arte IRPH Cajas mantentzen saia daitezke. Hau da, orain berrikusten badugu hipoteka, beste urtebetez kobratu nahi digute IRPH Cajas indizearen arabera, nahiz eta indize hau desagertu eta ondorioz kontratuak Euribor+1 aplikatzeko ezartzen duen baldintza bete. Dakigunez, hau da PNV-k eta PSE-k Kutxaren Administrazio Kontseiluan defendatzen dutena (nahiz eta legebiltzarrean eta udaletxetan kontrakoa defendatu, hipokrita horiek). Jakizue, PNV eta PSE, aurrean izango gaituzuela. Eta jakizu, Kutxabank, neurri legalak edota desobedientziazkoak hartzeko prest gaudela.

Hauxe da Kongresuak onarturiko testua:

Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

1. Con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede electrónica y se producirá la desaparición completa de los siguientes índices oficiales aplicables a los préstamos o créditos hipotecarios de conformidad con la legislación vigente:
a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos.
b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros.
c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.
2. Las referencias a los tipos previstos en el apartado anterior serán sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.
3. En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo.
La sustitución de los tipos de conformidad con lo previsto en este apartado implicará la novación automática del contrato sin suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita.
4. Las partes carecerán de acción para reclamar la modificación, alteración unilateral o extinción del préstamo o crédito como contrapartida de la aplicación de lo dispuesto en esta Disposición.