Berriak Eropako epaitegitik

Bideo honen bidez, Maite Ortiz eta José María Erauskin abokatuek Europar Batasuneko Justizia Auzitegian IRPH klausularen inguruan jarraitzen ari den prozeduran berritasunak daudela jakinarazi dute. Zehazki, alderdi guztiek beren iruzkinak egin dituztela jakinarazi dute, eta haiek, mandatugilearen abokatu gisa, guztien kopiak jaso dituzte, nahiz eta ez duten horiek argitaratzeko baimenik.

Espainiako Erresuma da kasuan oharrak egin nahi izan dituen estatu kide bakarra. Abokatuek esaten ez badute ere, guk esan dezakegu: Espainiako gobernuak abokatu bati ordaindu dio bankuak defendatzeko eta kontsumitzaileen interesen aurka borrokatzeko. Hori beti izan da horrela, gobernuan dagoen alderdia edozein dela ere, eta uste dugu ez dela aldatuko.

Interesgarriena, dirudienez, Europako Batzordearen idazkian dago, irmotasunez erantzun baitu. Abokatuek pozik daudela diote; beraz, kaltetuek ere pozik egon behar dugu.

Hurrengo urratsa Luxenburgon ahozko ikustaldia egitea izan liteke. Maitek eta Jose Marik esan dute bista hori egin dadila eskatu dutela, baina ez dago bermatuta. Abokatu nagusiaren ondoriorik izango den ere ez dago jakiterik. Eta azken urratsa Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai berri bat litzateke, IRPHari buruzkoa. Gogora dezagun hainbat aldiz eman duela bere iritzia, betiere Espainiako epaileek igorritako epaiketa aurreko gaiei erantzunez. Kasu guztietan arrazoia eman digu kaltetuoi, eta hala ulertu dute auziak igorri zituzten epaileek, kasu guztietan klausula baliogabetu baitzuten abusuzko izateagatik. Hala ere, Espainiako Auzitegi Gorenak ez ditu aintzat hartzen arrazoiak, eta baliozkotzat jotzen ditu IRPH klausula guztiak, haien idazkera edo kontratu bakoitza sinatzeko baldintzak baloratu ere egin gabe. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak orain erantzun behar dituen galderak Gorenaren jarrera legearekin bat datorren ala ez aztertzera bideratuta daude, eta, beraz, abusu horren aurkako behin betiko kolpea izan beharko lukete.